Onko valmennus sinulle?

Kun joku seuraavista tilanteista tuntuu tutulta, olet oikeassa paikassa.


Rakentavasti eri mieltä oleminen.
Tiimin sisäisen keskustelukulttuurin kehittäminen.
Asiantuntijan kommunikointi asiakkaan kanssa.
Roolin muutos asiantuntijasta tiiminvetäjäksi.
Jatkuvan palautteen antaminen.
Yhdessä virheistä oppiminen arvostaen ja arvostelematta.
Ongelmien puheeksiottaminen ja konfliktit.
Tiiminvetäjän oman viestintäidentiteetin muodostaminen.
Kehityskeskustelutaito.
Työssäjaksamisen haasteet.

Menestyvä kasvuyritys

Miksi dialogisia taitoja tarvitaan?


Kasvuyrityksen pitovoima syntyy kohtaamisissa ja keskusteluissa.

Kasvavan asiantuntijayrityksen pitovoima on aivan keskeistä, jotta osaaminen ei katoa. Työntekijän jäämisessä kysymys ei ole pelkästään rahasta tai eduista. Usein kyse on työpaikan vaihtamisen helppoudesta tilanteissa, joissa asioiden avoimella käsittelyllä ja keskustelulla yhteinen matka jatkuisi vielä pitkään.

Keskustelu- ja kohtaamistaitoja pitää kehittää.

Jatkuva kiire, kovat tavoitteet ja haastavat tilanteet luovat paineita tiimeille ja asiantuntijoille. Dialogisen kohtaamisen avulla tällaisessa ympäristössä syntyy harkittuja päätöksiä, ja vaihtoehtoja tilanteiden ratkaisemiseksi. Ihmiset tarvitsevat myös jatkuvaa, laadukasta palautetta kehittyäkseen omassa työssään ja osaamisessaan.

Open dialogue-valmennus

Sosiaalisesti taitava ihminen on eri asia kuin vaikuttavan vuorovaikutuksen osaaja. Dialogia ei voi opettaa, se pitää oppia valmennuksen ja käytännön harjoittelun kautta. Open Dialogue-valmennus on reflektiivinen prosessi jossa omat kokemukset, valmentajien ohjaus ja muilta oppiminen kehittävät taitoja kohdata asiakkaita, tukea tiimiläisiä ja rakentaa avoimempaa yrityskulttuuria, jossa ihmiset viihtyvät.

Valmennus käytännössä

KESTO

 • Valmennuksen ajallinen kesto 4kk, sisältää 10 lähipäivää.
 • Lähipäivät ovat kahden päivän kokonaisuuksia, yleensä ma-ti tai ke-to, klo 09:00 – 17:00
 • Omatoiminen opiskelu ja käytännön harjoittelu vie n. 2 h / vko.


SISÄLTÖ

 • Dialogisuuden teoriatausta
 • Työkalut ja menetelmät dialogiseen kohtaamiseen.
 • Mistä muodostuu vaikuttava kommunikaatio.
 • Dialogisten taitojen soveltaminen vaativissa tilanteissa.
 • Oman viestintäidentiteetin tunnistaminen ja kehittäminen.

OPPIMINEN

 • Perustuu 4MAT oppimismalliin.
 • Lähipäivien workshopit ja teoriaopetus.
 • Opittujen taitojen harjoittelu lähipäivinä vertaisoppien ja reflektoiden.
 • Käytännön harjoittelu omassa työympäristössä.
 • Videotyöskentely
 • Omatoiminen oppiminen ja valmennuspäiväkirjan ylläpito
Valmennuksen hinta on 3990 € / hlö, alv 0%


sis. valmennuspäivien fasiliteetit Helsingissä – HUONE Jätkänsaaressa, ruuat, virvokkeet, valmennusmateriaalit ja valmennuspäiväkirjan.

Seuraavan valmennuksen lähipäivät: 19-20.12.22, 17-18.1.23 ja 7-8.2.23, 28.2-1.3.23 ja 21-22.3.23


Kiinnostuitko?

Voit ilmoittautua mukaan seuraavaan valmennukseen vapaamuotoisesti. Tarkistamme vielä varaustilanteen, vahvistamme paikkasi, ja kysymme samalla tarvittavat lisätiedot. Tulemme mös halutessanne mielellämme kertomaan valmennuksesta lisää yritykseenne.

Valmentajasi


Jorma

Kymmenien vuosien valmennuskokemus tiimien ja organisaatioiden dialogisten prosessessien parissa.

Jormasta tulossa pidemmät esittelyt tänne myöhemmin.

Jaana

Seitsemän vuotta valmennuskokemusta, ja 10 vuotta omakohtaista kokemusta asiantuntijatyön arjesta.

Jaana on ammatillisesti auttamis- ja asiantuntijatyön kasvatti. Ymmärrys ihmisten kohtaamisesta ja omasta viestijäidentiteetistä alkoi kehittyä, kun hän lähti opiskelemaan dialogisuutta. Luontainen sosiaalisuus ei enää ollutkaan ainoa vahvuus laadukkaaseen ihmisten kohtaamiseen vaan dialogisuuden taito avasi uusia tapoja kuunnella ja kohdata ihmisiä. Vaikka Jaana puki pienenä Barbie-nuket jakkupukuihin ”bisnesnaisiksi” unelma-ammattinsa mukaisesti, on tänä päivänä useammin päällä urheiluvaatteet ja sydäntä lähellä perhe, koirat, ystävät, liikunta ja luonto.

Open Dialoguen ideaali

Haluaisimme nähdä työelämän jossa työntekijä voi hyvin, kokee kuuluvansa joukkoon, ja kokee tulevansa kuulluksi. Tällaisen kulttuurin vallitessa yritys saa mahdollisuuden kasvaa tekijöidensä kanssa.

Kysy tai kerro!