Open Dialogue-valmennuskonsepti

Strateginen kulttuurin ja osaamisen kehittämisen väline


Valmennukset on tarkoitettu yrityksen tai organisaation johdolle sekä esihenkilöille, tiiminvetäjille ja vaativan asiantuntijatyön ammattilaisille.


Opi käymään vuoropuhelua strategian ja ihmisten välillä. Opi kohtaamaan ihmisiä niin, että heille syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta. Dialogisella kommunikaatiolla vahvistat myös yksilön omatoimisuutta, sitoutumista ja epävarmuuden sietokykyä. Valmennuksen jälkeen sinulla on tietoisia taitoja vaikuttaa ympärilläsi oleviin ihmisiin, ja ymmärrät itseäsi viestijänä paremmin. Osaat rakentaa dialogista kulttuuria yhdessä toisten kanssa ja luoda tilaa yhteiselle ajattelulle. Kun tavoitteena on kasvu, innovaatiot, sujuvammat prosessit, parempi asiakas- ja työntekijäkokemus

Valmennuksessa ei opetella valmiita vuorosanoja vaan opitaan ajattelemaan yhdessä ja kohtaamaan ihmisiä - tilanteesta riippumatta.

Open Dialogue-valmennuskonsepti

Strateginen kulttuurin ja osaamisen kehittämisen väline


Valmennukset on tarkoitettu yrityksen tai organisaation johdolle sekä esihenkilöille, tiiminvetäjille ja vaativan asiantuntijatyön ammattilaisille.


Opi käymään vuoropuhelua strategian ja ihmisten välillä. Opi kohtaamaan ihmisiä niin, että heille syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta. Dialogisella kommunikaatiolla vahvistat myös yksilön omatoimisuutta, sitoutumista ja epävarmuuden sietokykyä. Valmennuksen jälkeen sinulla on tietoisia taitoja vaikuttaa ympärilläsi oleviin ihmisiin, ja ymmärrät itseäsi viestijänä paremmin. Osaat rakentaa dialogista kulttuuria yhdessä toisten kanssa ja luoda tilaa yhteiselle ajattelulle.

Valmennuksessa ei opetella valmiita vuorosanoja vaan opitaan ajattelemaan yhdessä ja kohtaamaan ihmisiä - tilanteesta riippumatta.

Menestyvä kasvuyritys

Miksi dialogisia taitoja tarvitaan?


Kasvuyrityksen pitovoima syntyy kohtaamisissa ja keskusteluissa.

Kasvavan asiantuntijayrityksen pitovoima on aivan keskeistä, jotta osaaminen ei katoa. Työntekijän jäämisessä kysymys ei ole pelkästään rahasta tai eduista. Usein kyse on työpaikan vaihtamisen helppoudesta tilanteissa, joissa asioiden avoimella käsittelyllä ja keskustelulla yhteinen matka jatkuisi vielä pitkään.

Keskustelu- ja kohtaamistaitoja pitää kehittää.

Jatkuva kiire, kovat tavoitteet ja haastavat tilanteet luovat paineita tiimeille ja asiantuntijoille. Dialogisen kohtaamisen avulla tällaisessa ympäristössä syntyy harkittuja päätöksiä, ja vaihtoehtoja tilanteiden ratkaisemiseksi. Ihmiset tarvitsevat myös jatkuvaa, laadukasta palautetta kehittyäkseen omassa työssään ja osaamisessaan.

Open dialogue-valmennus

Sosiaalisesti taitava ihminen on eri asia kuin vaikuttavan vuorovaikutuksen osaaja. Dialogia ei voi opettaa, se pitää oppia valmennuksen ja käytännön harjoittelun kautta. Open Dialogue-valmennus on reflektiivinen prosessi jossa omat kokemukset, valmentajien ohjaus ja muilta oppiminen kehittävät taitoja kohdata asiakkaita, tukea tiimiläisiä ja rakentaa avoimempaa yrityskulttuuria, jossa ihmiset viihtyvät.

Menestyvä kasvuyritys

Miksi dialogisia taitoja tarvitaan?


Kasvuyrityksen pitovoima syntyy kohtaamisissa ja keskusteluissa.

Kasvavan asiantuntijayrityksen pitovoima on aivan keskeistä, jotta osaaminen ei katoa. Työntekijän jäämisessä kysymys ei ole pelkästään rahasta tai eduista. Usein kyse on työpaikan vaihtamisen helppoudesta tilanteissa, joissa asioiden avoimella käsittelyllä ja keskustelulla yhteinen matka jatkuisi vielä pitkään.

Keskustelu- ja kohtaamistaitoja pitää kehittää.

Jatkuva kiire, kovat tavoitteet ja haastavat tilanteet luovat paineita tiimeille ja asiantuntijoille. Dialogisen kohtaamisen avulla tällaisessa ympäristössä syntyy harkittuja päätöksiä, ja vaihtoehtoja tilanteiden ratkaisemiseksi. Ihmiset tarvitsevat myös jatkuvaa, laadukasta palautetta kehittyäkseen omassa työssään ja osaamisessaan.

Open dialogue-valmennus

Sosiaalisesti taitava ihminen on eri asia kuin vaikuttavan vuorovaikutuksen osaaja. Dialogia ei voi opettaa, se pitää oppia valmennuksen ja käytännön harjoittelun kautta. Open Dialogue-valmennus on reflektiivinen prosessi jossa omat kokemukset, valmentajien ohjaus ja muilta oppiminen kehittävät taitoja kohdata asiakkaita, tukea tiimiläisiä ja rakentaa avoimempaa yrityskulttuuria, jossa ihmiset viihtyvät.

Valmennukset käytännössä

KESTO & TOTEUTUS

 • Ajallinen kesto vaihtelee tarpeen mukaan
 • Esimerkkejä valmennuksista:
 • 2-3 h dialogiset introt
 • Inspiraatioaamut 2 x 2 h
 • Johtajastudiot 3 x 2-3 h
 • Räätälöity ohjelma esim. 4 x 3 h
 • Connection Coach -ohjelma 6 kk
 • Valmennukset pääasiallisesti asiakkaan tiloissa lähiopetuksena, etävalmennukset tai muu sijainti suunnitellaan erikseen


SISÄLTÖ

 • Dialogisuuden teoriatausta, työkalut ja menetelmät
 • Vaikuttava kommunikaatio - vastaaminen, kuunteleminen, kytkeytyminen, kysyminen
 • Dialogisten taitojen soveltaminen vaativissa tilanteissa - johtaminen, konfliktit, asiakasdialogit, myynti
 • Oman viestintäidentiteetin tunnistaminen ja kehittäminen
 • Dialogisten taitojen jakaminen omassa organisaatiossa, reflektiokyvykkyys ja fasilitointi

OPPIMINEN

 • Perustuu 4MAT oppimis- ja valmennusmalliin
 • Lähipäivien workshopit ja teoriaopetus
 • Opittujen taitojen harjoittelu vertaisoppien ja reflektoiden
 • Käytännön harjoittelu omassa työympäristössä
 • Videotyöskentely
 • Omatoiminen oppiminen ja valmennuspäiväkirjan ylläpito

Kiinnostuitko?

Tulemme mielellämme kertomaan valmennuksista lisää yritykseenne.

Valmentajasi


Open Dialogue-valmentaja, Jaana

Jaana Mattila

Ihmisten kohtaamisen asiantuntija ja dialogisen bisneksen ja työelämän puolestapuhuja.

Jaana on ammatillisesti auttamis- ja asiantuntijatyön kasvatti. Uudenlainen ymmärrys ihmisten kohtaamisesta alkoi kehittyä noin kymmenen vuotta sitten, kun hän lähti opiskelemaan dialogisuutta ensin työnohjaajan ja sitten työnohjaajien kouluttajan roolissa. Luontainen sosiaalisuus ei enää ollutkaan ainoa vahvuus laadukkaaseen ihmisten kohtaamiseen vaan dialogisuuden taito avasi uusia tapoja kuunnella ja kohdata ihmisiä. Vaikka Jaana puki pienenä Barbie-nuket jakkupukuihin "bisnesnaisiksi" unelma-ammattinsa mukaisesti, on tänä päivänä useammin päällä urheiluvaatteet ja sydäntä lähellä perhe, koirat, ystävät, liikunta ja luonto. Asiakkaiden kanssa parasta on yhdessä ajattelu ja sen mukanaan tuomat oivallukset niin asiakkaille kuin itsellekin.

Open Dialogue-valmentaja Johanna

Johanna Järventaus

Avoin vuorovaikutus luo kasvua

Johanna on viestintään ja johtamisen kysymyksiin syventynyt strategi, kouluttaja ja työnohjaaja, joka auttaa johtajia, esihenkilöitä ja tiimejä modernissa dialogisessa vuorovaikutuksessa.


Avoin dialogi ja kuulluksi tuleminen avaavat tilaa ajattelulle, kehittämiselle ja yhteistyölle – niin työyhteisöissä kuin sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Johannaa kiehtoo erityisesti se, miten ihmisten välinen oleminen ja kommunikaatio voivat siivittää organisaatioita menestykseen ja luoda samalla hyvinvointia.

Open Dialogue-valmentaja, Johanna
Open Dialogue-valmentaja, Jorma

Jorma Ahonen

Kymmenien vuosien valmennuskokemus tiimien ja organisaatioiden dialogisten prosessessien parissa.

Jorma on dialogisuuden laaja-alainen osaaja ja kokenut valmentaja. Hän kouluttaa dialogisuuden taitoja myös kansainvälisissä yliopisto-ohjelmissa mm. Italiassa ja Yhdysvalloissa. Jorman vahvuus on "Dialogic Design" eli oppimiseen, valmentamiseen ja johtamiseen liittyvien kehittämishankkeiden toteuttaminen dialogisina ja tavoitteellisina prosesseina. Tarvittaessa ja sovitusti valmennuksissa käytetään oppimisen tukena sosiodraama- ja videomenetelmiä.

Asiakkaamme sanovat

“Merkityksellinen työpaja, josta sain uusia näkökulmia. Emme jääneet jumiin ongelmiin. Mieletöntä duunia!”
- Bisnesjuridiikan asiantuntija

”En tiedä olenko koskaan ennen ollut koulutuksessa, jossa suunnitelmia olisi muutettu lennosta meidän tarpeidemme mukaan. Tämä oli vaikuttavaa.”
- Asiakaspalaute

”Dialogisuus on opettanut minulle miten ihmisten kanssa ollaan ja puhutaan.”
- Teknologiayhtiön toimitusjohtaja