Asiakastarina: Music Finland ja Suomen Säveltäjät

Pitchausta ja myyntiä - vai yhteistä keskustelua ja jaettua ymmärrystä?


Music Finland ja Suomen Säveltäjät ry.

Music Finland on johtava musiikkiviennin asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka mahdollistaa menestystarinoita ja pitkäjänteisiä uria. Music Finland tekee työtä suomalaisen musiikin kansainvälistymisen ja kasvun eteen ja sen jäsenjärjestöjä ovat mm. Teosto, Gramex ry. ja Suomen Säveltäjät ry.

Suomen Säveltäjät edistää suomalaista luovaa säveltaidetta ja valvoo ja tukee säveltäjien taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä yhteiskunnallista arvostusta. Suomen Säveltäjiin kuuluu yli 230 suomalaista ja Suomessa asuvaa taidemusiikin säveltäjää.

Lähdimme marraskuussa 2023 tekemään yhteistyötä suurella mielenkiinnolla ja halusimme ennen kaikkea auttaa säveltäjiä kehittämään omaa osaamistaan ja tekemistään viestinnän ja kommunikaation osalta dialogisin keinoin.

Mistä kaikesta puhumme, kun puhumme säveltäjän työhön liittyvästä ammatillisesta viestinnästä?

Pohdimme yhteisissä valmistelevissa keskusteluissa Music Finlandin Tuuli Elon ja Suomen Säveltäjien Laura Sallisen kanssa sitä, mikä hyödyttäisi valmennukseen osallistujia eniten. Päädyimme painottamaan konkreettisia työkaluja sekä sitä, että osallistujat saisivat valmennuksesta uusia ajatuksia ja näkökulmia siihen, miten tavoittaa yleisö ja yhteistyökumppanit, miten heitä voisi puhutella ja miten myydä myymättä. Tärkeää tietysti oli myös vertaisoppimisen ja yhteisen ajattelun mahdollistaminen.

Päädyimme rakentamaan valmennuksen neljän pääteeman mukaan:

1) Mistä kaikesta puhumme kun puhumme säveltäjän työhön liittyvästä ammatillisesta viestinnästä?

2) Oman ammatillisen viestinnän tavoitteet eli se, miksi viestin ja mitä tavoittelen

3) Millaisia kohderyhmiä minun olisi hyvä tavoittaa, mitä nämä kohderyhmät tarvitsevat ja ja millaisiin kysymyksiin voisin vastata?

4) Miten viestin ja kuuntelen?

Valmennuksessa keskityttiin vastavuoroisesti jakamaan erilaisia näkökulmia - myös sieltä kuuluisan boxin ulkopuolelta. Opimme yhdessä lisäämään yhteistä ajattelua, kuuntelemaan ja reflektoimaan omia ja toisten esiin tuomia ajatuksia sekä tunnistamaan erilaisten kontekstien merkitys eri tilanteissa.

Huomasimme, miten kuunnellen voimme mm. kartuttaa ymmärrystä, synnyttää kuulluksi tulemisen kokemuksen, vastata odotuksiin ja tarpeisiin sekä saada viestiä paremmin perille, koska se resonoi ja on relevantti. Kuunnellen enemmän pystymme luomaan ja rakentamaan yhteistyösuhteita ja vahvistamaan sitoutumista.

"Sain uusia ideoita ja ymmärrykseni kasvoi", sanoi säveltäjä kun dialogiseen valmennukseen osallistui.

Osallistujien välitön kokemus valmennuksesta oli "varsin kiittävää ja tyytyväistä", toteaa Music Finlandin vientipäällikkö Tuuli Elo. "Valmennus oli hyvä ja tarpeellinen - ja aika loppui kesken, vaikka vähän yliajallekin mentiin". Tämä on tyypillinen reaktio dialogisissa valmennuksissa, kun aito ja avoin vuoropuhelu pulppuaa ja ajatuksia alkaa yhdessä syntyä.

Erään osallistujan mukaan: "Kouluttajien laatima sisältö oli erinomaista, sain uusia ideoita ja ymmärrykseni kasvoi. Koulutuksen ryhmäkeskustelut olivat erittäin hyödyllisiä ja hedelmällisiä." Tämän kuuleminen lämmittää erityisesti dialogisen valmentajan mieltä, koska valmennusten ideana on aina nostaa esiin sitä osaamista, asiantuntijuutta ja oivalluksia, joita osallistujilla itsellään ja ryhmänä on ja jota he yhdessä synnyttävät.

Kiitämme lämpimästi luottamuksesta Music Finlandia, Suomen Säveltäjiä ja kaikkia osallistujia. Kiitos kun lähditte ennakkoluulottomasti mukaan dialogisen valmennuksen äärelle. Taisimme löytää yhdessä ajatellen uusia näkökulmia ja konkreettisia keinoja tuttuihin haasteisiin työssänne säveltäjinä - ja nyt eikun kokeilemaan käytännössä!

Dialogisen osaamisen tarvetta?

Tutustu meihin valmentajiin ja valmennuksiin tarkemmin täällä Open Dialoguen nettisivuilla tai Linkkarissa. Jutellaan lisää siitä, miten voisimme olla teille avuksi. Nähdään pian!

Jaana Mattila

Valmentaja


Lue Open Dialogue-valmennuksesta: