Miksi jotkut asiantuntijatiimit toimivat paremmin kuin toiset?


Kasvua kuuntelemalla.

Pitovoimaa puhumalla.


Valmennamme yritysten tiiminvetäjiä kohtaamaan ja kuuntelemaan ihmisiä. Kasvu ja muutokset luovat aina haasteita ihmisten välille. Avoin vuorovaikutus on edellytys hyvinvoiville tiimeille.

Open Dialogue-valmennus

Vuorovaikutustaitoja vaativaan tietotyöhön


Valmennus on tarkoitettu tietotyössä toimiville tiiminvetäjille, esihenkilöille, HR managereille ja vaativan asiantuntijatyön ammattilaisille.


Opi kohtaamaan ihmisiä niin, että heille syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta. Näin vuorovaikuttamalla vahvistat myös tiimiläistesi omatoimisuutta ja sitoutumista. Valmennuksen jälkeen sinulla on tietoisia taitoja vaikuttaa ympärilläsi oleviin ihmisiin, ja ymmärrät itseäsi viestijänä paremmin. Valmennuksessa ei opetella valmiita vuorosanoja, vaan opitaan kohtaamaan ihmisiä – tilanteesta riippumatta.

Kasvu on aina kiinni ihmisistä, siksi asiantuntijatiimeissä on oltava pitovoimaa.

Kysy tai kerro!