Tapa suhtautua ihmisiin on aina strateginen valinta.


Kasvua kuuntelemalla.

Pitovoimaa puhumalla.

Yrityksen tai organisaation tapa suhtautua ihmisiin on aina strateginen valinta. Kysyttäessä vain harva osaa kertoa mihin oman organisaation strategia ja johtaminen perustuu tai miten varmistetaan strategian omaksuminen jokaisen ihmisen kohdalla. Siksi me valmennamme johtajia, esihenkilöitä, tiiminvetäjiä ja asiantuntijoita ajattelemaan yhdessä ja kohtaamaan ja kuuntelemaan ihmisiä dialogisesti.

Dialogisuus on vastavoima VUCA-maailmassa. Dialogisuus tarjoaa ratkaisuja, kun kasvu ja muutokset luovat haasteita ihmisille ja ihmisten välille. Dialogisuus pysyy kun uutta työtä syntyy ja vanhaa kuolee. Dialogisuus murtaa siiloja ja tarjoaa perustan kun halutaan rakentaa kulttuuria.

Miksi siis et loisi edellytyksiä menestykselle yhdessä meidän kanssa?

Open Dialogue-valmennuskonsepti

Strateginen kulttuurin ja osaamisen kehittämisen väline


Valmennukset on tarkoitettu yrityksen tai organisaation johdolle sekä esihenkilöille, tiiminvetäjille ja vaativan asiantuntijatyön ammattilaisille.


Opi käymään vuoropuhelua strategian ja ihmisten välillä. Opi kohtaamaan ihmisiä niin, että heille syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta. Dialogisella kommunikaatiolla vahvistat myös yksilön omatoimisuutta, sitoutumista ja epävarmuuden sietokykyä. Valmennuksen jälkeen sinulla on tietoisia taitoja vaikuttaa ympärilläsi oleviin ihmisiin, ja ymmärrät itseäsi viestijänä paremmin. Osaat rakentaa dialogista kulttuuria yhdessä toisten kanssa ja luoda tilaa yhteiselle ajattelulle.

Valmennuksessa ei opetella valmiita vuorosanoja vaan opitaan ajattelemaan yhdessä ja kohtaamaan ihmisiä - tilanteesta riippumatta.