Kasvua kuuntelemalla, pitovoimaa puhumalla.

Tapa suhtautua ihmisiin on aina strateginen valinta.

Kysyttäessä vain harva osaa kertoa mihin oman organisaation strategia ja johtaminen perustuu tai miten varmistetaan strategian omaksuminen jokaisen ihmisen kohdalla. Siksi me valmennamme johtajia, esihenkilöitä, tiiminvetäjiä ja asiantuntijoita ajattelemaan yhdessä ja kohtaamaan ja kuuntelemaan ihmisiä dialogisesti.

Dialogisuus on vastavoima VUCA-maailmassa. Dialogisuus tarjoaa ratkaisuja, kun kasvu ja muutokset luovat haasteita ihmisille ja ihmisten välille. Dialogisuus pysyy kun uutta työtä syntyy ja vanhaa kuolee. Dialogisuus murtaa siiloja ja tarjoaa perustan kun halutaan rakentaa kulttuuria.

Miksi siis et loisi edellytyksiä menestykselle yhdessä meidän kanssa?

Kasvua kuuntelemalla, pitovoimaa puhumalla.

Tapa suhtautua ihmisiin on aina strateginen valinta.

Kysyttäessä vain harva osaa kertoa mihin oman organisaation strategia ja johtaminen perustuu tai miten varmistetaan strategian omaksuminen jokaisen ihmisen kohdalla. Siksi me valmennamme johtajia, esihenkilöitä, tiiminvetäjiä ja asiantuntijoita ajattelemaan yhdessä ja kohtaamaan ja kuuntelemaan ihmisiä dialogisesti.

Dialogisuus on vastavoima VUCA-maailmassa. Dialogisuus tarjoaa ratkaisuja, kun kasvu ja muutokset luovat haasteita ihmisille ja ihmisten välille. Dialogisuus pysyy kun uutta työtä syntyy ja vanhaa kuolee. Dialogisuus murtaa siiloja ja tarjoaa perustan kun halutaan rakentaa kulttuuria.

Miksi siis et loisi edellytyksiä menestykselle yhdessä meidän kanssa?

Onko valmennus sinulle?

Kun jokin seuraavista tilanteista kuulostaa tutulta, olet oikeassa paikassa.


Yhteinen ajattelu ja rakentava erimielisyys ei onnistu
Keskustelukulttuurista puuttuu avoimuus ja näkökulmat
Asiakasdialogi ei lisää asiakasymmärrystä
Roolinmuutokset aiheuttavat kipuilua
Ihmiset uupuvat
Virheistä ei opita, vaan etsitään syyllisiä
Ongelmia ei oteta puheeksi, syntyy väärinymmärryksiä ja konflikteja
Kommunikaatiotaidoissa on osaamisvajetta
Kehityskeskustelut ovat vain rasti ruudussa
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen takkuaa

Onko valmennus sinulle?

Kun joku seuraavista tilanteista tuntuu tutulta, olet oikeassa paikassa.


Rakentavasti eri mieltä oleminen.
Tiimin sisäisen keskustelukulttuurin kehittäminen.
Asiantuntijan kommunikointi asiakkaan kanssa.
Roolin muutos asiantuntijasta tiiminvetäjäksi.
Jatkuvan palautteen antaminen.
Yhdessä virheistä oppiminen arvostaen ja arvostelematta.
Ongelmien puheeksiottaminen ja konfliktit.
Tiiminvetäjän oman viestintäidentiteetin muodostaminen.
Kehityskeskustelutaito.
Työssäjaksamisen haasteet.